Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Легализация на Удостоверение / акт за раждане » Легализация на документи

  • Легализация на Майсторско свидетелство » Легализация на документи

  • Какви са предимствата Ла Фит Транс да е посредник за заверки и легализации? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи

  • Легализация на Приложение към диплома за висше образование - медицинско » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от КАТ » Легализация на документи

  • Кои документи са от I група? » Преводи на документи

  • Легализация на Командировъчна заповед » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за местно лице » Легализация на документи

  • Начислява ли се ДДС на държавните такси за заверка или легализация? » Легализация на документи