Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Кой превод се води специализиран? » Специализирани преводи

  • Колко време отнема експресната поръчка за превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Извлечение от банкова сметка » Легализация на документи

  • Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация? » Легализация на документи

  • Мога ли да получа отстъпки от крайните цени за преводи или легализация? » Поръчки за преводи и легализация

  • Как мога да открия най-близкия до мен офис за преводи и легализация? » Офиси за преводи и легализация

  • Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за наследници » Легализация на документи