Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Мога ли да получа отстъпки от крайните цени за преводи или легализация? » Поръчки за преводи и легализация

  • Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица » Легализация на документи

  • Каква информация трябва да предоставя, при необходимост от устен превод? » Устен превод

  • Кой превод се води специализиран? » Специализирани преводи

  • Легализация на Удостоверение за граждански брак » Легализация на документи

  • Легализация на Служебна бележка - от РУСО » Легализация на документи

  • Какво гласи Хагската конвенция? » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за собствен капитал » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение / свидетелство за завършен клас » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за родствени връзки » Легализация на документи