Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Къде се заверява превода когато е за Португалия? » Преводи на документи

  • Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Служебна бележка /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Служебна бележка - от РУСО » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи

  • Легализация на Адресна регистрация » Легализация на документи

  • Легализация на Декларация /нотариално заверена/ » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи