Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Легализация на Удостоверение за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Данъчна декларация /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от Агенция за социално подпомагане » Легализация на документи

  • Легализация на Банкова гаранция » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи

  • Как се изчислява една преведена страница? » Преводи на документи

  • Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Учредителен акт на дружество » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за граждански брак » Легализация на документи

  • Какво означава Национална мрежа офиси Ла Фит Транс? » Офиси за преводи и легализация